paganiniclub

download

karaoke

kontakt

Wybierz kolor strony

Alternatywne Audytorium Audytywnej Autodydaktyki

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH ROZWIJA ZDOLNOŚCI UMYSŁOWE


Częstotliwość dźwięku, oktawa, półton, nazwy dźwięków, gama durowa

Częstotliwość

Każdemu dźwiękowi odpowiada pewna charakterystyczna częstotliwość. 

                                   Kliknij na guziki - usłyszysz dźwięki fortepianu: 


Pierwszy dźwięk ma 440 drgań na sekundę, czyli jego częstotliwość wynosi 440 herców (Hz), a drugi, niższy o oktawę, ma 220 Hz. 1 Hz, to jedno drgnięcie struny na sekundę.

 

Oktawa i półton

Interwał jest odległością między dwoma dźwiękami. 
Interwałem oktawy nazywamy odległość między dwoma dźwiękami, z których jeden ma dwa razy wyższą częstotliwość od drugiego. W teorii muzyki  interwał oktawy, to  odległość między pierwszym i ósmym dźwiękiem.

Dźwięk "a razkreślne" ma częstotliwość 440Hz, 
"a małe" (dźwięk o oktawę niższy), ma częstotliwość 220Hz. 

Oktawę dzielimy na 12 półtonów, więc jeden półton stanowi 1.05946... część oktawy i jest to najmniejsza - używana w muzyce klasycznej - odległość między dwoma dźwiękami.

Nazwy dźwięków

Dźwięki określamy początkowymi literami alfabetu: 
                                                     A, B, C, D, E, F, G, H, 
ale alfabet muzyczny zaczyna się od dźwięku C: 


B jest nazwą obniżonego o półton dźwięku H. Na klawiaturze dźwięk B mieści się na czarnym klawiszu między A i H.

 

Gama

Po włączeniu guzika usłyszysz melodię gamy C-dur. 


Poszukaj tych dźwięków na klawiaturze:

 

 

Dźwięki gamy C-dur nie mają żadnych znaków chromatycznych:
                                                  krzyżyków (#) ani bemoli (b).

Dźwięki i interwały w gamie C-dur:

dźwięki
odległości od C
 w półtonach
0 2 4 5 7 9 11 12
odległości od C
w całych tonach
0 1 2 2,5 3,5 4,5 5,5 6
odległości od C
w interwałach
1 2 3 4 5 6 7 8


Nazwy interwałów: 1=pryma, 2=sekunda, 3=tercja, 4=kwarta, 5=kwinta, 6=seksta, 7=septyma, 8=OKTAWA

Melodię gamy durowej można zacząć od każdego dźwięku.

Jeśli pierwszym dźwiękiem melodii gamy będzie np. F i relacje między dźwiękami pozostaną takie same, otrzymamy gamę F-dur.

 

dźwięki
odległości od F
 w półtonach
0 2 4 5 7 9 11 12
odległości od F
w całych tonach
0 1 2 2,5 3,5 4,5 5,5 6
odległości od F
w interwałach
1 2 3 4 5 6 7 8


Pomimo, że te dwie gamy brzmią inaczej, kształt ich melodii pozostaje taki sam. Gamy zaczynają się od innych dźwięków, ale odległości między kolejnymi dźwiękami są identyczne.
do góry Wydawnictwo Internetowe

 

A.A.A.A.

Dysleksja

Grafika

Astrologia