Fazy Księżyca
Lunacje wynikają ze współdziałania rytmów Słońca, Księżyca i Ziemi. W trakcie roku Księżyc okrąża Ziemię 
13 razy, czyli ma 13 lunacji. Każda lunacja trwa w przybliżeniu 29 dni i jest podzielona na cztery etapy zwane FAZAMI lub KWADRAMI KSIĘŻYCA.

Nów (kiedy powierzchnia Księżyca nie odbija promieni Słońca) rozpoczyna cały cykl, dalej Księżyc przechodzi przez Kwadrę I, dochodzi do Pełni (wtedy jest oświetlony w całości), potem następuje III Kwadra i cykl kończy 
się Nowiem. 


 

NÓW LUB PIERWSZA KWADRA

 
 
Symbol Nowiu Słońce i Księżyc są w koniunkcji, czyli w tym samym znaku i na tym samym stopniu; Księżyc jest niewidoczny, bo wschodzi nad horyzont razem ze Słońcem.
Jest to okres oczyszczania - wtedy powinniśmy rozpoczynać sprawy i wykorzystać płodność Natury. Gotowość organizmu do oczyszczania jest teraz najwyższa i jeśli chcesz rzucić palenie albo pozbyć się złych nawyków, zrób to. W tym czasie fluidy mają najniższy poziom i oznaczają wilgotną ziemię przygotowaną do zasiewu. W perfekcyjnej równowadze elementów tworzenia taka ziemia jest najlepiej przygotowana do przyjęcia ziarna, zarówno w rolnictwie, jak i w naszych osobistych celach. 
 
 

KSIĘŻYC ROSNĄCY LUB DRUGA KWADRA

 
 
Symbol Rosnącego Księżyca Kiedy Słońce i Księżyc są w odległości kąta 90 stopni, Słońce oświetla tylko połowę jego tarczy i Księżyc jest widoczny w kształcie litery "D". Wschodzi na południu i ukrywa na północy.
Jest to okres ostrożności, uwagi i magazynowania sił. Od włożonego wtedy wysiłku zależy sukces lub dobry wynik spraw rozpoczętych w poprzednim etapie. W tym okresie rosnące fluidy powodują wzrost wszystkiego, co napotkają na drodze i dlatego ten moment (dwa tygodnie) jest odpowiedni dla rozwoju spraw poprzednio rozpoczętych,
 
 

PEŁNIA LUB TRZECIA KWADRA

 
 
Symbol Pełni Księżyca Kiedy Słońce i Księżyc znajdują się w opozycji, czyli w odległości 180 stopni, Słońce oświetla z przodu całą jego tarczę i dlatego Księżyc w "pełni" jest okrągły. Księżyc wschodzi o zmierzchu i w trakcie nocy stopniowo się wznosi.
Jest to okres kulminacji i zbioru, tu widzimy rezultat tego, co zasialiśmy i pielęgnowaliśmy z miłością i poświęceniem. Na tym etapie możemy dumnie i z satysfakcją podziwiać otrzymany produkt włożonego wysiłku i naszych wyrzeczeń.
 
 

KSIĘŻYC MALEJĄCY LUB CZWARTA KWADRA

 
 
Symbol Księżyca Malejącego Kiedy Słońce i Księżyc są znów w aspekcie 90 stopni, teraz pół oświetlonej tarczy Księżyca przedstawia literę "C". Księżyc wschodzi na północy i o świcie osiąga swoją najwyższą pozycję .
Jest to okres refleksji i odpoczynku, przygotowania do nowego zasiewu, podsumowania plusów i minusów cyklu kończącego się na tej fazie Księżyca. Ten moment służy do podsumowania korzyści z doświadczeń powodujących nasz wewnętrzny wzrost i usunięcia wszystkiego, co może oznaczać przeszkodę w dalszym procesie rozwoju.
 
Wypada podkreślić, że stosujemy tu język przenośni. Mówimy o uprawach nie tylko w stosunku do ziemi, ale także do naszych interesów - zarówno ekonomicznych jak i intelektualnych, duchowych i każdego rodzaju, bo każdy proces  zamyka się w tych czterech etapach.
Księżyc w Znakach

Dobrze znane wszystkim zjawisko przypływów morza jest spowodowane przyciąganiem Księżyca oraz zmianą wzajemnego położenia tegoż Księżyca i Ziemi. Ten fenomen obserwowany na morzu, także odczuwamy w przyrodzie. Od wieków natura była podporządkowana nie tylko fazom Księżyca, ale także jego wędrówce przez widziane z Ziemi znaki zodiaku. Dziś korzystamy z tej wiedzy w życiu codziennym, np.: w pracach ogrodniczych, rozpoczynając dietę, przy podpisywaniu kontraktów, itd.

Podobnie jak fazy księżycowe wpływają na płyny w naturze (również w organizmie ludzkim), Księżyc wędrując przez znaki zodiaku tworzy warunki odczuwane przez każdego, niezależnie od znaku urodzenia. Sukces zależy nie tylko od umiejętności, decydujący jest także czas podjęcia działania. W podanych dniach otrzymamy najlepsze wyniki.

  Zalecane: Niekorzystne:
Księżyc w Baranie

Entuzjazm i Agresywność

Początek diety odchudzającej
Konkurencja, zawody
Rozpoczęcie działań przynoszących natychmiastowy wynik
Wnoszenie skarg, donosów i protestów
Operacje głowy i twarzy
Przeszczepy na twarzy
Działalność wymagająca planowania i strategii
Zakładanie firmy lub rozpoczynanie interesów
Otwieranie konta w banku
Księżyc w Byku

Spokój i Bezpieczeństwo

Obcinanie włosów
Założenie firmy
Inwestycja w nieruchomości
Sadzenie, przycinanie krzewów
Początek diety dla zwiększenia wagi
Otworzenie konta w banku
Powiększanie piersi
Rozpoczynanie diety odchudzającej
Operacje szyi, gardła i żołądka
Rozpoczynanie działań, gdzie wymagany jest natychmiastowy wynik
Księżyc w Bliźniętach

Komunikacja i Rozproszenie

Wysyłanie korespondencji
Publikacja ogłoszeń
Początek kampanii
Rozpowszechnianie wiadomości 
Operacje płuc i dróg oddechowych
Zadania wymagające koncentracji i poświęcenia
Podejmowanie ponadczasowych decyzji
Działania wymagające dyskrecji
Księżyc w Raku

Wrażliwość i Romantyzm

Siew roślin
Odbieranie należności
Prośby o łaskę i grzeczności
Zaczynanie związków miłosnych
Korzystanie z przyjemności gastronomicznych
Operacje piersi, brzucha, przewodu pokarmowego 
Przejadanie się
Dyskutowanie tematów rodzinnych
Podejmowanie ważnych decyzji
Księżyc w Lwie

Szlachetność i Godność

Wytyczanie strategii
Podejmowanie pozycji rządzącej
Inauguracja wydarzeń publicznych
Omawianie spraw z osobami posiadającymi władzę
Początek kuracji dermatologicznej
Operacje kręgosłupa i aparatu krążenia 
Podejmowanie decyzji związanych z podwładnymi
Sytuacje, które wymagają pokory
Księżyc w Pannie

Analiza i Rozsądek

Badania lekarskie
Gruntowne oczyszczanie
Porządkowanie dokumentów
Pozbywanie się złych przyzwyczajeń
Czyszczenie naskórka
Wyrywanie zębów
Redukcja rozstępów skórnych
Operacje jelit
Celebracja uroczystości
Inauguracja wystaw i przedstawień  publicznych, które podlegają krytyce
Publiczne wypowiedzi
Księżyc w Wadze

Równowaga i Harmonia

Pośredniczenie w konfliktach
Wzięcie ślubu
Podpisywanie kontraktów i umów
Zapoczątkowanie kuracji piękności
Zabiegi kosmetyczne
Operacje nerek
Sytuacje wymagające natychmiastowych decyzji
Rozpoczynanie działań wymagających życzliwości
Zaczynanie diety
Księżyc w Skorpionie

Ostrożność i Brak zaufania

Zaczynanie badań
Realizacja zadań wymagających dyskrecji
Pozbywanie się nałogów
Realizacja ponadczasowych przemian
Przyjemności zmysłowe i seksualne
Żadnych operacji!
Próby pogodzenia lub pojednania
Księżyc w Strzelcu

Wolność i Przygoda

Przyjęcia lub zebrania towarzyskie
Rozrywki na wolnym powietrzu
Wyjazd w podróż
Gry towarzyskie
Operacje ud, bioder, wątroby, oczu i ścięgien
Rozmowy na tematy wymagające taktu i delikatności
Emigracja wewnętrzna
Księżyc w Koziorożcu

Introspekcja i Depresyjność

Zajęcia w samotności
Nabywanie antyków
Pozbywanie się starych rzeczy
Realizacja prac rzemieślniczych
Operacje kostne, ale Księżyc w tym znaku - szczególnie w pełni lub rosnący - nakazuje unikania każdego typu interwencji chirurgicznych
Księżyc w Wodniku

Zmiany i  Improwizacja

Przeprowadzanie dogłębnych przemian
Prezentacja postępowych projektów 
Naprawa sprzętu elektronicznego
Uczestnictwo w altruistycznych i humanitarnych akcjach 
Operacje systemu nerwowego i łydek
Rozpoczynanie prac wymagających organizacji i metodyczności
Porządkowanie dokumentów
Księżyc w Rybach

Zrozumienie i Mistycyzm

Medytacja
Miłosierdzie
Realizacja działalności związanej ze sztuką
Korzystanie ze słońca
Operacje stóp, oczu i gdzie wymagana jest anestezja ogólna
Rozpoczynanie terapii odtruwającej lub odzwyczajania się od nałogu
Ujawnianie tajemnic
Próby wyjaśnienia dwuznacznych sytuacji

<<<