HEPTAGRAMY NEROMANA*

czyli jaki los kosmiczny przynosimy na świat.

         Ten nieznany dział astrologii pokazuje kosmiczną treść godziny urodzenia. Człowiek przychodzi na świat w harmonii z niebem albo jego losem będzie dysonans wynikający z ewolucji karmicznej. W obecnym życiu powinniśmy nauczyć się pewnych lekcji, coś rozwijać a czegoś unikać, by następne nasze wcielenia mogły być bardziej szczęśliwe. Moc rozpoznania problemów bytu ludzkiego systemem heptagramów jest olbrzymia. Jest to wspaniała i dokładna synteza początku i zakończenia życia wynikająca z reinkarnacji. 

        Przychodzimy na świat z określoną pozycją planetarną, jakby programem warunkującym nasz los na dobre lub złe. Jest to efekt karmy poprzednich egzystencji: prawdopodobieństwo urazów i "pecha" lub sławy, szczęścia i wspaniałego zdrowia. Rodzimy się w takim momencie i tacy jesteśmy, ponieważ tak zostaliśmy zaprogramowani.

 

WZORY NEROMANA

        Wzory Heptagramów (warto poczekać)

        Trzy z nich są harmonijnie rozłożonymi układami z siedmioma osiami symetrii, 21 heptagramów ma jedną pionową oś symetrii, a 30 nieharmonijnych podzielono na dwie grupy wg ich lustrzanego odbicia. 

        Rysunki symetryczne geometrycznie, szczególnie konfiguracje trzech harmonijnych heptagramów emitują zaskakująco korzystne harmonijne "formy fali" (sprawdzone różdżką radiestezyjną) podobnie, jak   oryginały hinduskich i tybetańskich mandali. 


       

METODA POSTĘPOWANIA

        Zaczynamy od pierwszego heptagramu zwanego KOSMICZNYM. Jest to obraz z którym przychodzimy na świat, trasa wytyczona przez WIELKIEGO ARCHITEKTA dla każdego bytu ludzkiego. Jest to nasz kod gwiezdny lub astrologiczny jak osobisty DNA czy w to wierzymy, czy nie. 
        Później powiemy jeszcze o wolnej woli człowieka i możliwości zmiany lub złagodzenia własnego przeznaczenia.

 

"BÓG nie żartuje z treścią Universum" powiedział Einstein.

        W pierwszym kole rysujemy siedem punktów w równej odległości i powtarzamy identycznie to samo w drugim. Na każdym okręgu rysujemy 7 planet znanych w Starożytności, w kolejności w jakiej występują w radiksie, biorąc tylko pod uwagę ich pozycję w znaku (bez domów i sektorów). 
        W drugim heptagramie, który NEROMAN nazywa MAGICZNYM, zamieniamy między sobą pozycje MARSA i SATURNA, to znaczy tam gdzie był MARS, teraz będzie SATURN i odwrotnie (wynika z wiedzy ezoterycznej). 
Teraz należy połączyć planety między sobą w następującym porządku: Księżyc - Merkury - Wenus - Słońce - Mars - Jowisz - Saturn - czyli wg pozornie zmniejszającej się szybkości siedmiu planet. Ten łańcuch w metodzie NEROMANA jest WIELKIM KLUCZEM losu.
        W wymienionym porządku łączymy planety i zamykamy rysunek połączeniem SATURNA z KSIĘŻYCEM (ostatni nr 7 z nr 1). W ten sposób formujemy geometryczną trasę. Trzy przykładowe rysunki ze strzałkami wskazującymi kierunek i numerację wyjaśnią wszystkie wątpliwości. 
        Warto poeksperymentować. Można zacząć od którejkolwiek planety, jako że to zamknięty krąg, trzeba tylko zachować kolejność występowania planet w horoskopie natalnym i to jest najważniejsze. 
        Podajemy dwa czyste rysunki fig. 1 i fig. 2, by czytelnik mógł wypróbować tę metodę na własnych diagramach. 


        Gdy masz już przygotowany grafik 7 natalnych planet i ich połączeń, poszukaj w tablicach 54 heptagramów modelu pasującego do Twojego rysunku. Swój grafik możesz odwracać tak, by pasował do wzorów. Ta czynność jest najbardziej pracochłonna, bo trzeba odrzucać kolejne figury w kółeczkach. Po uzyskaniu pewnej praktyki nie będzie już trudności, a rysunki symetryczne znajduje się szybko.
        Użyteczność tej pracy jest wielka, ale wykonuje się ją tylko raz i wynika z niej obraz całego życia i kierunek rozwoju człowieka. System można sprawdzić na podstawie życia znanych osobistości lub postaci historycznych. 

        Wierzchołek naszego rysunku umieszczony w tablicach wzorów na górze, nazywamy biegunem porządku lub bałaganu. Jeśli Twój model po dopasowaniu do wzoru jest nieharmonijny, otrzymasz tzw. biegun "bałaganu". Uszkodzenie wskazuje planeta znajdująca się na górze Twojego rysunku. Jest ona jak radar i ma olbrzymią moc. 
        Teraz wróć do radiksu i określ: w którym domu lub sektorze znajduje się ta planeta, którymi domami rządzi oraz jej władztwa przez rządzenie, egzaltację i antyscję. To jest klucz.

        Później narysuj wg opisanego już wzoru, drugi heptagram - ewolucyjny.
Heptagram ewolucyjny pokazuje możliwości przemiany jednostki, zawiera potencjał transmutacji obecnego życia i co można otrzymać lub poprawić. Są to aspekty przemiany alchemicznej w sensie duchowym wskazywane w horoskopie kątami 18° i 150°, drogowskazy własnej ewolucji i karmy z poprzednich żyć. 
        Ta tematyka wymaga wielkiego znawstwa i odpowiedzialności i niewielu astrologów może podać prawdziwe znaczenie układu. 


CZTERY MOŻLIWOŚCI 


1) Człowiek przychodzi na świat z pierwszym heptagramem - KOSMICZNYM - z jedną lub siedmioma osiami symetrii (harmonijnym). Już narodziny przychodzą z naturalną łatwością, osoba dysponuje wrodzonymi zdolnościami i jeśli drugi heptagram jest również harmonijny, jest oczywiste, że wszystko będzie rozwijać się pozytywnie.

2) Jeśli KOSMICZNY jest harmonijny, czyli spolaryzowany osią symetrii a EWOLUCYJNY nieharmonijny, osoba z łatwością przychodzi na świat, ale musi zachować ostrożność w tematyce wskazanej przez planetę obecną na biegunie bałaganu: domy rządzone przez tę planetę, jej określenia poprzez aspekty i antyscje, a także domy z którymi ma analogie naturalne (np. Saturn z domem 12). To interesujące poznawać jak i którędy będzie wypełniać się przeznaczenie.

3) Jeśli KOSMICZNY jest grafikiem nieharmonijnym (bez osi symetrii), człowiek idzie przez życie walcząc z trudnościami i problemami. Biegun bałaganu pozwala nam wykryć coś, co można i powinno się korygować, jest czynnikiem naruszającym porządek. Jeśli heptagram EWOLUCYJNY jest harmonijny, oznacza to, że na końcu, po pokonaniu wszystkich trudności rozwiązanie będzie pozytywne. 

4) Jeśli obydwa heptagramy są nieharmonijne - bez osi symetrii, NEROMAN jest tu pesymistą. My sądzimy, że walka będzie o wiele większa, dużo więcej będzie kosztować, trudności i problemy będą olbrzymie i prawie nie do pokonania, ale jeśli człowiek się nie załamie, będzie zdolny się przeciwstawić. Moc umysłu jest nieograniczona i w końcu osoba przetransformuje własne życie na pozytywne jeśli intensywnie i rozsądnie przemyśli swoje problemy. Istnieją także inne techniki by zmienić los i osiągnąć transformację w dobrym kierunku: stosowanie praw polaryzacji Kybaliona, czasem zmiana miejsca pobytu w czasie powrotu planet. 
W przypadkach gdzie brak symetrii, należy szukać bieguna BAŁAGANU w obydwóch heptagramach. Biegun bałaganu może przypadać na każdy wierzchołek. (Ponumerowanie wierzchołków pomaga w odszukaniu wzoru).

        Gdy dwa bieguny BAŁAGANU są w koniunkcji, trzeba z wielką uwagą obejrzeć dom gdzie to przypada. Jest on wskazówką najpoważniejszego problemu, udziału karmy i błędów poprzedniego życia.

        Średniowieczni magowie stosowali jeszcze trzecią metodę: produkcję amuletów i talizmanów harmonijnego planetarium. Obserwowali niebo i kiedy tworzyły się na niebie heptagramy harmonijne, grawerowali tabliczkę ze złota, srebra, miedzi lub innego metalu w starannie wybranym dniu i godzinie. Wcale niełatwo znaleźć na nieboskłonie harmonijny heptagram i jest to dobre ćwiczenie. Dam tego przykład:

 

Przykład nr 1

           Heptagram harmonijny.

          P. urodził się 22 czerwca 1995, GMT 19h 20m 04s, stolica państwa. Układ wybrany.

        Porządek planet natalnych w zodiaku: JOWISZ, SATURN, KSIĘŻYC, MERKURY, WENUS, SŁOŃCE, MARS. 
Planety rysujemy na fig. 1 i łączymy wg podanego łańcucha, co daje nam pierwszy, KOSMICZNY heptagram. W tablicy heptagramów widzimy, że ten rysunek odpowiada pierwszemu harmonijnemu grafikowi z siedmioma osiami symetrii. 

        Teraz na fig. 2 rysujemy drugi, EWOLUCYJNY Heptagram gdzie przestawiamy między sobą pozycje MARSA i SATURNA. W tablicach widać, że po odwróceniu wzór pasuje do modelu nr 10, z jedną osią symetrii. Na górze panuje JOWISZ (wierzchołek 6) i poprzez władanie osią symetrii jest on biegunem porządku.
Przykład nr 1 ma łatwe początki i jego życie będzie się układało wyjątkowo dobrze!


Przykład nr 2

         MATKA TERESA urodzona: 26 sierpnia 1910, GMT-. 11:46:00 - SKOPIE, JUGOSŁAWIA, dług. 21°E25', szer. 41°N59'. 
        ASC. 3° 42' Strzelca 

       W tym przykładzie planety wg porządku zodiaku układają się: SATURN (w Byku), KSIĘŻYC (w Bliźniętach), WENUS (w Lwie), SŁOŃCE (w Pannie), MARS (w Pannie), MERKURY (w Wadze), JOWISZ (w Wadze). 
        Można zacząć od którejkolwiek z nich, zawsze utrzymamy kolejność w chwili urodzenia i rysujemy to na grafiku 1-szym, HEPTAGRAMIE KOSMICZNYM (pierwsze koło - "Z tym przychodzimy na świat"), dalej łączymy planety liniami wg łańcucha podanego wyżej. Po odwróceniu kółka tak, by pasowało do jednego z 54 heptagramów, znajdujemy wzór nr 17 z jedną osią symetrii. MERKURY na górze osi ( nr 2) wyznacza BIEGUN PORZĄDKU.

       Teraz rysujemy drugi Heptagram zwany EWOLUCYJNYM. Jest on taki sam jak pierwszy, ale na rysunku zamieniamy między sobą pozycje MARSA i SATURNA (klucz ezoteryczny). Przekręcając nasz rysunek otrzymujemy wzór nr 54 z porządku pozytywnego (z lewej). Rysunek nie jest symetryczny. Wierzchołek lub biegun na szczycie jest rządzony przez MARSA (nr 5), którego nazywamy tu BIEGUNEM BAŁAGANU.

        W radiksie Matki Teresy z Kalkuty wyniesiony Mars oznacza moc realizacji, Słońce w IX-tym - uduchowienie, Pluton w VII-mym - masy, lud, Księżyc w VI-tym - służbę i wspomaganie ludu, Jowisz w X-tym - dobroć - wszyscy ją kochają, nie przechodzi nie zauważona, Jowisz jest także regentem Ascendentu. Wielu opłakuje jej stratę.  

Przykład nr 3

       LADY DIANA SPENCER urodzona 1 Lipca 1961, GMT 18h45m.30sek. w Sandringham, Wielka Brytania, dług. 0°E30' szer. 52°N50' 
        Ascendent na 18°30' Strzelca (rektyfikowany, poprzednio publikowano Ascendent. na 18°24' Strzelca i zaokrągloną godzinę GMT 18h 45m MC).

 

 

        Porządek jej planet natalnych: WENUS (w Byku) MERKURY (w Raku), SŁOŃCE (w Raku), MARS (w Pannie), SATURN (w Koziorożcu), JOWISZ (w Wodniku).

       Zaczynamy od którejkolwiek planety, bo tworzą koło. Rysujemy je na figurze nr 1 zawsze zachowując określoną kolejność znaków zodiaku. Łączymy planety wg łańcucha i zaglądamy do tablicy 54 wzorów aby otrzymać pierwszy, KOSMICZNY heptagram. Po odwróceniu widzimy, że nasze kółko pasuje do numeru 13, z osią symetrii. KSIĘŻYC na górze (wierzchołek nr 1) ustanawia w tu BIEGUN PORZĄDKU.

       Dalej rysujemy na fig.2 drugi heptagram - EWOLUCYJNY (klucz ezoteryczny). Jest on taki sam jak pierwszy, ale z zamienionymi między sobą pozycjami MARSA i SATURNA. Łączymy planety i w tablicy heptagramów po obróceniu widzimy, że kółko pasuje do wzoru nr 34 z porządku pozytywnego nieharmonijnego (z lewej), a biegun BAŁAGANU będący zawsze na górze odpowiada w tym przypadku SATURNOWI. 


 

         Temat jest ogólnie znany, ale dodamy komentarz. 

        Co wyznacza jej śmierć? Solariusz dla Londynu 1997 (rok jej śmiertelnego wypadku) wskazywał obecność MARSA w VIII natalnym domu, ulokowanym na Ascendencie Solariusza z orbą 4°.
        Tylko ta pojedyncza wskazówka o jednej złowieszczej planecie już jest bardzo groźna, stanowi poważną zapowiedź śmierci lub ciężkich chorób w trakcie roku. Mówił to MORIN de VILLEFRANCHE w wieku XVI. Dlatego MARS jest wskaźnikiem śmierci Lady Diany.
        Oprócz tego MARS jest regentem natalnego domu IV lub IC (koniec życia) w Baranie. Jest corregentem natalnym jej I domu w Koziorożcu i regentem przez trygonokrację Ascendentu w Strzelcu. W jej Solariuszu na 1997r. MARS jest regentem domu VIII w Baranie, jest regentem przez egzaltację w domu IV w Koziorożcu (analogie z kamieniem, kolumnami ze zbrojonego betonu zawierające wewnątrz żelazo). Jest regentem domu III przez domicyl w Skorpionie (wypadek na drodze publicznej).

        PLUTON w VIII natalnym domu, mieści się w Solariuszu w domu III, w złym aspekcie lub kącie 135° (półtorakwadratura) do SATURNA w VII kątowym (obydwie planety w analogii ze śmiercią i obie są regentami domu IV w Koziorożcu. PLUTON w natalnym znajdując się w dokładnej antyscji wskazuje na IV dom natalny. Oczywiście jest więcej wskazówek: Lunariusz wyznaczający miesiąc i DYREKCJE SYMBOLICZNE przybliżające dzień.

        Popatrzmy także, co mówi CHARUBEL - przepowiednia absolutnie trafna dla tematu LADY DI!

          Aby odczytać CHARUBELA zaokrąglamy wartość do następnego stopnia. Jasnowidz z poprzedniego wieku powiedział dla MC na 24° Wagi:


        "Człowiek wysoki i gruby jak olbrzym, jego kończyny wydają się być czarne i wygląda, że porusza się bardzo powoli w górę. 
        Ten, kto ma ten stopień na Ascendencie będzie cierpieć wiele wypadków i liczne straty. Będą ambicje i duże aspiracje, ale wszystkie jego rozważania będą błędne. Ta osoba powinna zbadać dobrze swój horoskop i tylko w ten sposób będzie mogła dysponować jakąś możliwością opanowania tego, co zwykło być nazywane przeznaczeniem.

         Wizja pokornego geniusza jakim był CHARUBEL co najmniej zadziwia swoją dokładnością. Ale oprócz symbolu, zawiera także radę podstawowej wagi: możliwość ZMIANY i UNIKNIĘCIA ZŁEGO LOSU

Program "Symbole Stopni Zodiaku" jest zestawieniem czterech całkowicie odmiennych zbiorów interpretacji: 
         Symbole sabiańskie - jedyne dostępne dotychczas w języku polskim - można porównać z opisami stopni angielskiego jasnowidza Charubela, treściami kalendarza tebańskiego sprzed tysięcy lat i sławnej Volasfery - całość po polsku. 
         Forma elektroniczna ułatwia szybkie znalezienie wszystkich interpretacji dla odpowiedniego znaku i stopnia. Dokładna analiza tekstów i obrazów w stosunku do punktów horoskopu pobudza wyobraźnię i pomaga w ustaleniu dokładnej godziny urodzenia. 
         Program przydatny dla każdego, kto pragnie zasięgnąć porady wyroczni na własną rękę. Zawiera moduł do losowego wybierania stopni zodiaku i służy do wróżb określających jakość chwili lub sens oraz wynik zdarzeń w życiu. 
         Gdy nie wiesz, co robić, albo jak najlepiej postąpić w obecnej sytuacji, zapytaj... 

DOWNLOAD

Spis darmowych programów do obliczania horoskopu znajduje się na stronie:
http://philipeau.free.fr/logiciels.htm

 

Neroman - astrolog francuski - Mauricio Rougié, autor “Les presages a la Lumiere de l'Evolutión” (1930), założyciel Colegium Astrologicznego we Francji.

<<<